03537272727 info@paeco.ir شنبه تا پنجشنبه 7:30الی 15:30 فارسی English العربية

عضویت دکترمحمدرضا رضائی نژاد در هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد

مدیرعامل اتحادیه تخصصی و دانش بنیان امور زیربنایی پیشگامان طی حکمی از جانب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 4 سال به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

مدیرعامل اتحادیه تخصصی و دانش بنیان امور زیربنایی پیشگامان طی حکمی از جانب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 4 سال به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان؛ طی حکمی به مدت 4 سال از جانب محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکترمحمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی و دانش بنیان امور زیربنایی پیشگامان به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد منصوب گردید.

در اجرای بند “ب-9″ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با استناد به بند”ج” ماده “1” قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی این حکم به امضا رسید.

Commenting is closed.