بازدید

بازدید دکتر جوکار نماینده مردم یزد در مجلس از شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان پیشگامان عصر ارتباطات

به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان عصر ارتباطات، دکتر جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، به منظور آشنایی با آخرین فناوری های به کار رفته در عرصه مونتاژ برد، الکترونیک و روشنایی و همچنین بررسی مسائل، مشکلات و موانع موجود بر سر راه این شرکت، از این واحد تولیدی بازدید به عمل آورد.