بازدید فرماندار یزد از شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان عصر ارتباطات