03537272727 info@paeco.ir شنبه تا پنجشنبه 7:30الی 15:30 فارسی English العربية

سیستم مدیریت کیفیت

با توجه به اصل مشتری مداری به عنوان یکی از ارکان شرکت تعاونی-تولیدی دانش بنیان پیشگامان عصر ارتباطات، این مجموعه کوشیده است تا با استقـرار سیستـم مـدیـریت کیفیت بـر اسـاس الزامـات ISO /TS 16949 و IPC-A-610 و همچنین بهره‌گیری از پرسنل مجرب در زمینه کیفیت، میزان برگشتی و PPM خود را به سطح صفر نزدیک کرده و از این طریق زمینه همکاری و ارائه خدمت به بهترین شکل به صنایع حساس و استراتژیک به ویژه در بخشهای پزشکی، نظامی و خودرویی را فراهم کند. فرایند تضمین و کنترل کیفیت این مجموعه با استقرار در مبادی ورودی کالا و تجهیزات، کنترل های عملیاتی حین فرایند تولید و کنترل نهایی در جهت ارسال کالا و خدمات به مشتری انجام وظیفه می کند .