گالری تصاویر

سیستم مدیریت کیفیت

با توجه به اصل مشتری مداری به عنوان یکی از ارکان شرکت تعاونی-تولیدی دانش بنیان پیشگامان عصر ارتباطات، این مجموعه کوشیده است تا با استقـرار سیستـم مـدیـریت کیفیت بـر اسـاس الزامـات ISO /TS 16949 و IPC-A-610 و همچنین بهره‌گیری از پرسنل مجرب در زمینه کیفیت، میزان برگشتی و PPM خود را به سطح صفر نزدیک......