نام کاربری:
کلمه عبور:
 کلمه عبور خود را فراموش کرده ام |  ثبت نام

توليد و تا مين تجهيزات و سخت افزار هاي
مخابراتي و فنا وري اطلا عا ت
خدمات مونتاژ بردهاي الكترونيكي با
SAMSUNG 2013 SMT LINE
كارآفرين برتر و كارآمد بخش صنايع ICT
و نــرم افــزارهاي صنعتــي در ســا ل 90
تولید کننده برتر صنایع متوسط فناوری اطلاعات در ســا ل 91
عضو شوراي عا لي انفورما تيك
عضو سازمان نظام صنفي رايا نه اي كشور
عضو سندیکای شرکت های شناسایی
و مکان یابی رادیویی
دفتـــرمرکـزی :
تلفن: (ده خط)6294383 (0351)
دورنگار: 6294388 (0351)
دفتــر تهـــران:
تلفـــن: 22665367(021)
دورنگـــار:22665137 (021)
info@paeco.ir